Mirësevini

Qendra Kombëtare e Kinematografisë (QKK) është krijuar në vitin 1997. QKK është i vetmi institucion shtetëror kombëtar që inkurajon, financon dhe promovon prodhimin e filmit shqiptar


Qendra Kombëtare e Kinematografisë (QKK) është krijuar në vitin 1997.
QKK është i vetmi institucion shtetëror kombëtar
që inkurajon, financon dhe promovon prodhimin e filmit shqiptar.